Menu Zavřeno

Přihlašování na běhy v roce 2021 bylo uzavřeno.

Hra je určena pouze pro účastníky starší 18 let. Není možné hrát s malými dětmi ani s sebou na larp vzít psa. Děkujeme za pochopení.

Přestože přihlašování probíhá ve skupinách po pěti, každý účastník musí vyplnit přihlašovací dotazník sám za sebe a uvést v něm své spoluhráče (abychom měli jistotu, že každý s hraním v dané pětici skutečně počítá).

Všechny přihlášky odevzdané v řádném intervalu budou mít stejnou hodnotu – nejedná se o klikfest. 

Na skupinu Audit je v roce 2021 možné hlásit se pouze na 3. běh (na druhém běhu proběhne neveřejný betatest).

Jak bude přihlašování a rozdělování rolí probíhat?

V přihlašovacím dotazníku se vás zeptáme, jaké skupiny byste (jako pětice – tzn domluvte se předem!) chtěli hrát – budete moci uvést minimálně jednu a maximálně tři skupiny, o které máte zájem, a seřadit je na první až třetí místo. Čím více uvedených skupin, tím větší šance, že se na hru dostanete.

Pokud bude více přihlášených pětic, než kolik můžeme nabídnout míst, rozhodneme losem. Losovat budeme postupně – u každé herní skupiny vylosujeme ze všech pětic, které o ni měly zájem, jednu. Pokud by některá pětice byla vylosována u více herních skupin, bude jí přidělena ta skupina, o kterou pětice projevila větší zájem (a u měně preferované skupiny proběhne další slosování). 

Poté, co vám bude přidělena skupina, budete mít týden na to, abyste se na základě detailnějších informací o postavách, které vám poskytneme, ve své pětici dohodli, kdo bude hrát kterou postavu. Vaše rozhodování nebudeme nijak ovlivňovat.