Menu Zavřeno

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA BĚHY V ROCE 2020 BYLO UZAVŘENO.

Přestože přihlašování probíhá ve skupinách po pěti, každý účastník musí vyplnit přihlašovací dotazník sám za sebe a uvést v něm své spoluhráče (abychom měli jistotu, že každý s hraním v dané pětici skutečně počítá).

Všechny přihlášky odevzdané v řádném intervalu budou mít stejnou hodnotu – nejedná se o klikfest. 

Jak bude přihlašování a rozdělování rolí probíhat?

V přihlašovacím dotazníku se vás zeptáme, jaké skupiny byste (jako pětice – tzn domluvte se předem!) chtěli hrát – budete moci uvést minimálně jednu a maximálně tři skupiny, o které máte zájem, a seřadit je na první až třetí místo. Čím více uvedených skupin, tím větší šance, že se na hru dostanete.

Pokud bude více přihlášených pětic, než kolik můžeme nabídnout míst, rozhodneme losem. Losovat budeme postupně – u každé herní skupiny vylosujeme ze všech pětic, které o ni měly zájem, jednu. Pokud by některá pětice byla vylosována u více herních skupin, bude jí přidělena ta skupina, o kterou pětice projevila větší zájem (a u měně preferované skupiny proběhne další slosování). 

Poté, co vám bude přidělena skupina, budete mít týden na to, abyste se na základě detailnějších informací o postavách, které vám poskytneme, ve své pětici dohodli, kdo bude hrát kterou postavu. Vaše rozhodování nebudeme nijak ovlivňovat.

Na základě jakých informací si budeme jako pětice vybírat, která herní skupina nás zajímá?

K dispozici máte u každé skupiny krátký medailonek, který popisuje atmosféru hry a to, co v průběhu večera zažije.

Naleznete zde také zmíněna všechna nepříjemná témata, které jsou univerzální pro celou skupinu.

U každé skupiny také uvidíte graf vztahů mezi postavami – nebudete vědět, která postava je která, dozvíte se ale, jak časté jsou dané typy vztahů v každé skupině. Znázorňované vztahy jsou: romantika, rodinné vztahy, nenávist. 

Jak si budu jako hráč vybírat konkrétní postavu?

Poté, co vám bude přidělena konkrétní skupina, dostanete přístup do tajné části stránek.

Zde uvidíte medailonky postav a u každé postavy budou vypsaná nepříjemná témata v ní obsažená.

Znovu zde budete mít náhled na grafickou mapu vztahů, nyní ale už uvidíte, která postava je která – sami si tak budete moci vybrat, kdo s kým například chcete hrát romantiku.

Ve skupině se pak musíte dohodnout, kdo bude hrát kterou postavu – budete na to mít týden a do vašeho výběru nebudeme nijak zasahovat.

Protože si v našem larpu budete vybírat postavy sami (nebudeme vám je přidělovat), snažíme se s nepříjemnými tématy ve hře obsaženými pracovat transparentně a vždy je u medailonků (skupin i postav) uvádět – abyste měli všechny potřebné informace k  rozhodování.