Menu Zavřeno

Co mají všechny skupiny společného?

 • Každá skupina má přesně 5 hráčských postav.
 • Pro všechny skupiny platí stejná základní pravidla a doba hry. 
 • Všechny skupiny skončí hru na stejném místě.

Co skupiny odlišuje?

 • Speciální mechanika – každá skupina může mít jedinečnou herní mechanikou, se kterou pracuje.
 • Atmosféra – atmosféra každé skupiny je trochu jiná.
 • Příběh – příběhy jednotlivých skupin se v podstatě nepotkávají.
 • Autorské týmy – skupiny jsou psané odlišnými autorskými týmy.
 • Každá skupina začíná hru na jiném místě.

Popis každé skupinky se skládá z několika částí.

 1. Informace o příběhu a atmosféře
 2. Klíčová slova – slova, která se nám jako první vybaví, když o dané skupině přemýšlíme. Často vám prozradí něco navíc, co se do popisu nevešlo!
 3. Nepříjemná témata, kterým se při hraní skupiny nedá vyhnout. Pokud byste nějaké chtěli specifikovat, nebo vám nebylo jasné, ozvěte se nám na podprahou@rolling.cz
 4. Diagram vztahů – v nákresu jsou prvním písmenem křestního jména zastoupeny všechny postavy z dané skupiny. Mezi nimi jsou značené tři typy vztahů:
  a) Nenávist – alespoň jedna z postav s tou druhou nevychází dobře. Napětí, silné názorové neshody, nevraživost, staré křivdy, šikana, závist…
  b) Láska – zamilovanost, fyzická přitažlivost, one night stand, partneři i expartneři. Tato linka většinou značí, že dané dvě postavy spolu někdy fyzicky nebo romanticky něco měly, mají nebo mohou mít. Může ale jít i o jednostranný, neopětovaný cit
  c) Rodina – postavy jsou příbuzní (s výjimkou manželů, ti by byli značeni jako láska)

Pokud by mezi postavami v minulosti bylo vystřídáno více vztahů (např jednou se spolu vyspali, ale teď se nenávidí), bude v grafu vždy zakreslena silnější a aktuálnější emoce, kterou budou hráči ve hře více odehrávat (v tomto případě nenávist).

 

Herní Skupiny

V téhle rodině se hodně věcí dělá jinak než v jiných rodinách. Důležité ale je, že v téhle rodině se všechno dělá tak, jak se to vždycky dělalo. Pohřeb není výjimkou – každý na něm má svou pevně danou roli a zabere celou noc projít všechny tradiční úkony. Naštěstí je nebožtík stále s námi a dohlédne na to, že ho pohřbíme tak, jak si tradice žádají. Nebo tak jak si přál. Nebo tak jak si zaslouží. Jedno z toho.

Funus je příběh o poslední noci člověka, který prožil plný život a odchází smířen. Měl v životě mnoho privilegií a jedním z nich je možnost se ve své poslední noci rozloučit se čtyřmi lidmi, kteří byli pro jeho život zásadní. Co si řeknou, když vědí že je to naposledy? Jakou roli hráli v jeho životě, a jak by chtěl, aby na něj vzpomínali?

Přestože jde o pohřeb, smrt není hlavní téma této hry, tím je spíš život. Nepůjde o to se smrtí vyjednávat nebo před ní utíkat, smrt zde není vnímána negativně a hra nemá být primárně smutná. 

Klíčová slova: rodina, tradice, poslání, smysl života, odkaz člověka, vliv blízkých na náš život

Nepříjemná témata: smrt blízkých lidí, rozpad vztahů

Vztahový diagram:

Tu noc se potkali poprvé, ale přesto je pojilo zvláštní pouto. Kletba, která je hnala téměř doslova od čerta k ďáblu. V zoufalém boji proti osudu a vlastní minulosti. Kdo si do rána zachová život, duši a příčetnost? A čím za to zaplatí?

Kruh je nesourodá skupina individualistů s různým vztahem k praktické magii, kterým osud vnutil společný zájem. Postavy se před hrou neznají a součástí hry bude postupné získávání vzájemné důvěry i silné střety názorů a cílů. Nepůjde ale o čistě kompetitivní hru, naopak, unikátní mechanika skupiny bude vyžadovat přístup “play to lose”. Hráči také musí počítat s tím, že nebudou celou dobu ztvárňovat jenom svou postavu a ponesou velký podíl na vytváření atmosféry pro sebe i ostatní.

Hra skupiny Kruh je cíleně psaná na efekt a silný zážitek. Je zamýšlena jako temná, hororová až bizarní a má ze všech skupin Pod Prahou největší míru nadpřirozena. Inspiraci čerpáme z historie českého okultismu a pracujeme s magií v podobě, jakou někteří lidé považují za skutečnou. Neočekávejte hluboké konverzace o smyslu života nebo promyšlené detektivní pátrání, očekávejte, že budete dělat velmi podivné věci možná mimo vaší komfortní zónu.

A nečekejte, že by vaše postavy byly dobří lidé, které čeká dobrý konec.

Klíčová slova: rituály, magie, okultismus, démonologie, staré viny, svědomí, touha po moci, posedlost

Nepříjemná témata: satanismus, reálná magie, sexualita, mrtvé děti, sebevražda, psychické nemoci, verbální násilí mezi hráči, sexuální násilí, nahota

Vztahový diagram: není potřeba, všechny případné vztahy mezi postavami vzniknou až při hře

Chodili spolu na střední a od maturity se neviděli. Uběhlo patnáct let, přišel čas na třídní sraz. Teď proti sobě sedí v kavárně. Čím začít? Co říkat? Nejsnazší je tvářit se, že se člověku daří skvěle – a když od ostatních slyší, jak dobře se žije jim, je stále těžší a těžší přiznat pravdu.
Sedí okolo stolu a lžou si.  Všichni. Do jednoho.

Sbírka kamarádů bude pomalá, smutná jízda plná skrývání a odkrývání životních smutků a selhání. Čeká vás příběh o tom, jak se z pohádky, kterou si člověk na prahu dospělosti vysnil, může stát zvláštně pochmurná balada.
Prožijete osudy lidí, na které doma nic dobrého nečeká a tak se vyrazí bavit do jedné letní noci.
Zažijete také pátrání – po ztracených spolužácích, zapomenutých kusech minulosti a následcích vlastních činů, které jsme si nikdy nedokázali připustit
I když se to na první pohled nezdá, zápletky této skupiny obsahují vyšší míru “jinakosti”.
Po zaslání postav budou hráči této skupiny vyzváni, aby sepsali dva krátké dopisy – počítejte tedy prosím s tím, že budete muset věnovat cca 30 minut předherní přípravě.

Klíčová slova: starý český folklor, vina a trest, složitá životní rozhodnutí, poezie, vzpomínání, dospělost, zapomenutá přátelství, tajemství, marnost, bezcílnost

Nepříjemná témata: šikana + téměř každá postava bude pracovat s nějakým těžkým rodinným/osobním tématem  – od domácího násilí, přes nemoc po smrt dítěte. Budete mít možnost se jednotlivým tématům vyhnout ve své postavě, mělo by ale pro vás být v pořádku, když je s vámi budou řešit vaši spoluhráči.

Diagram vztahů: (všechny romantické vztahy v grafu jsou z doby na střední – postavy se od té doby neviděly a bude jen na vás, jak se dávná romantika promítne i do současnosti)

Měl to být další z jejich obyčejně neobyčejných večerů. Parta starých známých se už nesetkává tak často jako dřív, ale přesto si párkrát za rok najde večer, kdy si společně pokecají, popijí a zahrají si nějaké to impro jako dřív, než zajeli do kolejí svých dospělých životů. Nález podivné krabičky vypadá nejdřív jen jako zábavné zpestření, vtipná divadelní rekvizita. Ale výprava Prahou po stopách jednoho lidského života, který krabička odkrývá, přátele rychle vtáhne do celonočního dobrodužství. Jak brzy zjistí, během této jediné noci se také ukáže, co třeba v podobné škatulce jednou zůstane po nich. Každý z nich totiž už dlouho přešlapuje na rozcestí, a je na čase konečně vykročit jedním jasným směrem.

Poetická konverzační hra, kde jde každodennost a velká životní rozhodnutí ruku v ruce. Naše skupinka lidí neřeší velká traumata, ani otázky života a smrti. Každý z nich se ale zabývá otázkami životního směřování, priorit, vztahů, sebenaplnění a svého místa ve světě. Jedná se o konverzační hru, kde jsou odpovědi na otázky hledány společně pomocí dialogů a různých úhlů pohledu na věc. A žádná otázka nemá jednu správnou odpověď. 

Klíčová slova: dospělost, přátelství, poetičnost, rozhodování, životní směřování, divadelní improvizace, civilnost, nostalgie

Nepříjemná témata: nefunkční vztahy, existenciální krize (žádná postava neřeší těžká traumatizující témata, ale právě tím, že jejich témata jsou z běžného života, mohou být pro některé hráče obtížná – vztah rodič x dítě, nefunkční partnerský vztah, kariérní problémy…)

Vztahový diagram:

Studovat žurnalistiku je samozřejmě prestižní záležitost. Nemluvě o párty studentského klubu, které se za dobu svojí existence stihly stát bezmála legendární záležitostí. Samozřejmě, má to i své stinné stránky. Občas po vás někdo chce nějakou práci. Snaživí a ambiciózní studenti samozřejmě mají vše splněné dlouho dopředu, občas ale zasáhne náhoda. Třeba, když si den před deadlinem přečtete, že článek má obsahovat i rozhovor. 

Bez něj jim práce nebude uznaná, což nikdo nechce. Téma “Korupční praktiky magistrátu při tendru na nový systém městských hodin” jako jediné investigativní zadání pracně vyhádali už na začátku semestru, nemůžou tedy vypadat přede všemi hloupě. Jejich poslední záchranou je, že zhotovitel souhlasil se schůzkou. Ta se má ale konat až o půlnoci, protože předtím pracuje. Na možná úplné přepsání článku tak nezbývá skutečně mnoho času.

Skupinu čeká hon za pravdou na pozadí nočního města. Příběh, který se nedá popsat jako čistě detektivní. Některé z příběhů, které se té noci odehrají, jakoby dobře znali.
Pro hraní této skupiny budete potřebovat dohromady jeden notebook, který chvíli vydrží fungovat bez připojení do zásuvky.

Klíčová slova: Tajemno, přátelství, pátrání, časový press, hledání pravdy

Nepříjemná témata: Explicitní zobrazení násilí

Vztahový diagram: